Organisatie en bestuur

Hospice IJsselOever is een aparte stichting die, samen met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselPolder (Rotterdam-Ommoord) valt onder het bestuur van de stichting IJsselHospices. De manager is voor alle locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren bij toerbeurt voor alle locaties gedaan. Er is dus altijd één coördinator die voor de hospices bereikbaarheidsdienst heeft.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Bestuursleden stichting IJsselOever

George Henkens

voorzitter, huisvesting, pr

Douwe van der Werf

Douwe van der Werf

penningmeester

Aad de Jong

secretaris, vicevoorzitter, vertrouwenspersoon voor vrijwilligers, bewoners en naasten

Carin Gaemers

bestuurslid

Cor van Marle

bestuurslid

Download hier het beleidsplan IJsselOever.

Download hier het Jaarverslag 2020 .

Download hier het Financieel overzicht 2019 .

Wilt u eens komen kijken in het hospice?