Organisatie en bestuur

George Henkens

voorzitter, huisvesting, pr

Henk Liekens

Henk Liekens

penningmeester

Aad de Jong

secretaris, vicevoorzitter, vertrouwenspersoon voor vrijwilligers, bewoners en naasten

Carin Gaemers

bestuurslid

Cor van Marle

bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Hospice IJsselOever en hospice IJsselThuis zijn twee aparte stichtingen, die vallen onder het bestuur van de stichting IJsselHospices. De manager is voor beide locaties dezelfde. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (BRD, de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren voor beide hospices gedaan. Er is dus altijd één coördinator, die voor twee hospices BRD heeft.

Download hier het beleidsplan IJsselOever.

Download hier het Jaarverslag 2018 .

Download hier het Financieel overzicht 2018 .

Wilt u eens komen kijken in het hospice?