Skip to main content

Organisatie en bestuur

Hospice IJsselOever is een aparte stichting die, samen met Hospice IJsselThuis (Nieuwerkerk aan den IJssel) en Hospice IJsselPolder (Rotterdam-Ommoord) valt onder het bestuur van de stichting IJsselHospices. De hospices hebben elk twee eigen coördinatoren en een eigen invalcoördinator. De bereikbaarheidsdienst (de dienst buiten kantoortijden) wordt door de coördinatoren bij toerbeurt voor alle locaties gedaan. Er is dus altijd één coördinator die voor de hospices bereikbaarheidsdienst heeft.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

Bestuursleden stichting IJsselOever

George Henkens

George Henkens

voorzitter
 voorzitter@ijsselhospices.nl

Douwe van der Werf

Douwe van der Werf

penningmeester
 penningmeester@ijsselhospices.nl

Aad de Jong

Aad de Jong

secretaris
 secretaris@ijsselhospices.nl

Vacature

Luci Schermers

lid
 

Cor van Marle

Cor van Marle

lid
 

Jean-Bart Bügel

Jean-Bart Bügel

lid
 

Vacature

Vacature

 

Vacature Bestuur IJsselHospices

Het bestuur komt graag in contact met kandidaten die het bestuur willen versterken en ter vervanging van leden wiens zittingstermijn binnenkort verstrijkt.

Download hier het beleidsplan IJsselHospices 2024-2028.

Download hier het beleidsplan IJsselOever 2019 – 2023.

Download hier het Jaarverslag 2020 .

Download hier het Jaarrekening 2022 .

Download hier het ANBI standaardformulier .

Wilt u eens komen kijken in het hospice?