Logeren of respijtzorg

Het is mogelijk om tijdelijk in ons hospice te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld omdat uw partner een operatie moet ondergaan en daardoor even niet voor u kan zorgen. U krijgt in het hospice de juiste verzorging, zodat u na een paar weken weer naar uw eigen huis kunt. De wijkverpleegkundige en huisarts komen dan in het hospice in plaats van bij u thuis. Voor deze manier van zorg is een palliatieve indicatie van de huisarts nodig.

Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 35,- euro per dag voor de verblijfkosten in hospice IJsselOever. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?