Een beetje thuis

Hospice IJsselOever is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselOever heeft de bewoner de regie. Het team van hospice IJsselOever biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt.

Onze locatie

Hospice IJsselOever is voorlopig gevestigd in de Roodborst toren naast de Vijverhof en beschikt over vier kamers, ingericht als een ‘’eigen thuis’’ voor een verblijf van vier bewoners.

Voor wie is het hospice

Hospice IJsselOever is er voor iedereen die woont in Capelle of Krimpen aan den IJssel, de Krimpenerwaard en Rotterdam. Het is onafhankelijk, waardoor iedereen ongeacht levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie welkom is.

Voor opname in het hospice is een palliatieve indicatie nodig. Dit betekent dat de levensverwachting van de komende bewoner minder dan drie maanden is. Deze wordt afgegeven door de huisarts of behandelend specialist.

De aanstaand bewoner zelf, een familielid of de (huis)arts kan een bewoner aanmelden. Na aanmelding volgt dan een intakegesprek. Heeft de aanstaand bewoner thuis al thuiszorg, dan kan de wijkverpleegkundige van deze zelfde organisatie ook in het hospice de zorg verlenen.

De eigen huisarts is natuurlijk vrij de bewoner in het laatste traject te volgen, als dit is gewenst. Lukt dit niet, dan zijn er huisartsen in Capelle aan den IJssel, die de zorg op zich willen nemen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?