Een beetje thuis

Hospice IJsselOever is is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselThuis heeft u als bewoner de regie. Het team van hospice IJsselThuis biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt.

Hospice IJsselOever heeft plaats voor vier bewoners. De kamers beschikken elk over eigen sanitair. Met persoonlijke voorwerpen kunt u aan uw kamer een eigen accent, uw eigen ‘kleur’ geven. Tevens kunt u als bewoner, maar uiteraard ook uw naasten, gebruik maken van de huiskamer. U kunt uw bezoek onbeperkt ontvangen en onder voorwaarden is het mogelijk uw eventuele huisdier te blijven zien. Hospice en woonomgeving zijn gemakkelijk toegankelijk en geschikt voor gebruikers van een rolstoel. In het hospice zijn alle voorzieningen aanwezig die bij thuisverpleging nodig kunnen zijn.

Onze locatie

Hospice IJsselOever is voorlopig gevestigd in de Roodborst toren naast de Vijverhof en beschikt over vier kamers, ingericht als een ‘’eigen thuis’’ voor een verblijf van vier bewoners.

Voor wie is het hospice

Hospice IJsselOever is er in de eerste plaats voor iedereen die woont in gemeente Capelle aan den IJssel en omgeving. U bent altijd welkom, uw levensovertuiging, achtergrond of financiële situatie zijn daarbij niet van belang.

Wilt u weten of het hospice voor u of voor uw naaste een fijne plek kan zijn? Kom vrijblijvend langs voor een informatief gesprek en kijk of het hospice het goede alternatief is voor uw thuissituatie. Iedereen die zich in de terminale levensfase bevindt met een levensverwachting korter dan drie maanden, kan een beroep doen of laten doen op ons hospice. Opname gebeurt in overleg met u of uw familie en met de huisarts, thuiszorg of specialist.

Een intake door de coördinator (vaak in gezelschap van de wijkverpleegkundige) gaat meestal vooraf aan opname in het hospice.
Heeft u thuis al thuiszorg, dan kan de wijkverpleegkundige van deze zelfde organisatie ook in het hospice de zorg verlenen, op dezelfde manier als thuis.

De eigen huisarts is natuurlijk vrij de bewoner in het laatste traject te volgen, als dit is gewenst. Lukt dit niet, dan zijn er huisartsen in Capelle aan den IJssel, die de zorg op zich willen nemen.

Kosten

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 35,- euro per dag voor de verblijfkosten in hospice IJsselOever. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Geen plaatsen beschikbaar? U kunt eventueel ook terecht bij Hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk aan de IJssel

Wilt u eens komen kijken in het hospice?