Skip to main content

Aanbevolen

Ons comité van aanbeveling bestaat uit Joke Boonstra (vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus Medisch Centrum), de burgemeesters Peter Oskam (Capelle aan den IJssel) en Martijn Vroom (Krimpen aan den IJssel) en Minister van Staat en voormalig minister-president Jan Peter Balkenende. Een mooi team dat naast bestuurlijke ervaring, persoonlijke kwaliteiten koppelt aan de verbindende kracht die de gemeenten zo kenmerkt.

Mevr. dr. J.G. Boonstra

Mevr. dr. J.G. Boonstra

vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus Medisch Centrum

Hr. mr. P. Oskam

Hr. mr. P. Oskam

griffier van de Tweede Kamer en oud-burgemeester van Capelle

Hr. M.W. Vroom

Hr. M.W. Vroom

Voormalig burgemeester Krimpen aan den IJssel

Hr. prof. dr. mr. J.P.M. Balkenende

Hr. prof. dr. mr. J.P.M. Balkenende

Minister van Staat
voormalig minister-president

"Als mensen niet meer behandeld kunnen worden en in de allerlaatste fase van hun leven zijn gekomen is het net zo belangrijk dat er goed voor ze wordt gezorgd als wanneer ze in een ziekenhuis of zorginstelling verblijven. Als ziekenhuisbestuurder vind ik het daarom belangrijk dat er goede hospices zijn waar enerzijds kennis en ervaring is, en anderzijds ook medewerkers zijn die zich kunnen verplaatsen in de patiënt en zijn of haar dierbaren gedurende deze levensfase. Hospice IJsselOever voorziet hier bij uitstek in en daarom heb ik gaarne mijn steun toegezegd."

Mevr. dr. J.G. BoonstraVice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus Medisch Centrum

"Eenzaamheid is een steeds vaker voorkomend probleem in de huidige maatschappij. Helemaal opgaan in werk en daardoor geen tijd hebben om relaties op te bouwen is vaak de oorzaak. Stelt u zich voor om alleen de laatste fase van je leven te moeten ingaan, zonder iemand in de buurt die echt om je geeft, met je praat, je hand vasthoudt of een kop koffie met je drinkt. Hospice IJsselOever is er voor iedereen ongeacht levensovertuiging of financiële positie, en wil er alles aan doen om in die laatste periode je beter te laten voelen. Daarom heeft IJsselOever mijn volledige steun en ik spreek de wens uit dat zij veel vrijwilligers en donateurs krijgen."

Hr. mr. P. Oskamburgemeester Capelle aan den IJssel

"Als burgemeester van Krimpen aan den IJssel heb ik mijn steun aan Hospice IJsselOever toegezegd omdat deze organisatie, die nagenoeg geheel door vrijwilligers uit Krimpen en Capelle wordt gerund, zich belangeloos inzet om medemensen die aan hun levenseinde gekomen zijn, continu bij te staan met hulp, een gesprek of welke menselijke warmte dan ook. Ik vind dat echt “top”. Een statement dat mij aansprak was: We kunnen je niet beter maken maar we kunnen wel alles doen om je beter te laten voelen”. Daar zet ik me graag voor in."

Hr. M.W. Vroomburgemeester Krimpen aan den IJssel

"Als een mens het einde van zijn of haar leven ziet naderen, is een vertrouwde omgeving met een zorgzaam iemand om hem of haar heen cruciaal. Dit wens je ieder mens toe. Het gaat immers om medemenselijkheid. Helaas kan dit in de thuissituatie niet altijd gerealiseerd worden. Daarom omarm ik het initiatief van het creëren van een “bijna thuis” situatie voor die mensen in mijn eigen woonomgeving Capelle en Krimpen aan den IJssel. Steun aan Hospice IJsselOever: van harte aanbevolen."

Hr. Prof. Dr. Mr. J.P.M. BalkenendeMinister van Staat, voormalig Minister-President

Wilt u eens komen kijken in het hospice?