Skip to main content

Onze zorg

Onze zorg is niet gericht op genezing, maar op alles wat het leven nog zo aangenaam mogelijk kan maken. Waar geen dagen meer toe te voegen zijn aan het leven, doen we er alles aan om leven toe te voegen aan de dagen. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, voor emoties, voor gevoelens van angst en verdriet en voor vragen rondom leven en dood. Pijnbestrijding en comfort zijn daarbij van groot belang. Onze palliatieve terminale zorg is maatwerk en afgestemd op wat voor de bewoner belangrijk is. Er is een groot zorgteam van professionals en vrijwilligers bij ons hospice betrokken dat 24 uur per dag klaar staat.

Eerste aanspreekpunt

De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geven leiding aan de vrijwilligers, houden het intakegesprek en geven informatie over de palliatieve terminale zorg.

Vrijwilligers

Het grootste deel van de zorg is in handen van een team goed opgeleide vrijwilligers. Zij ondersteunen bewoners en naasten daar waar gewenst en dragen zorg voor de warme, huiselijke sfeer in ons hospice. Zij doen hun bijzondere werk met liefde, kennis en kunde.

Verpleegkundigen

De professionele verpleegkundige zorg wordt gegeven door de eigen thuiszorgorganisatie van de bewoner. Wanneer er nog geen thuiszorgorganisatie ingeschakeld is, dan zullen de coördinatoren een thuiszorgorganisatie benaderen. De verpleegkundigen werken bij Thuiszorg Vierstroom of bij De Zellingen en vormen een vast team binnen IJsselOever. Zij zijn geschoold in het geven van palliatieve terminale zorg. Overdag is de verpleegkundige, net zoals in de thuissituatie, op afroep beschikbaar. ‘s Nachts is er van 23.00 uur tot 07.00 uur altijd een verpleegkundige in huis. De verpleegkundigen overleggen met de huisartsen over de medicatie en de nodige medische zorg.

Huisarts

Woont u in de gemeente Capelle aan den IJssel, dan blijft de eigen huisarts ook behandelaar in het hospice. Woont de eigen huisarts te ver buiten Capelle, dan zal de coördinator in overleg met u en de eigen huisarts een passende huisarts in Capelle zoeken.

Complementaire zorg op maat

Naast palliatieve zorg bieden we complementaire (aanvullende) zorg aan, zoals hand- en voetmassage, muziektherapie, uiterlijke verzorging en aromatherapie. Hiervoor hebben wij de nodige ervaring en deskundigheid in huis. We passen deze facetten van zorg uiteraard alleen toe wanneer dat gewenst is en wanneer het bijdraagt aan het welbevinden. Mocht het nodig zijn om andere professionele zorgverleners in te schakelen (zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp) dan zal, net zoals dat thuis gaat, contact met hen worden gezocht.

Tijdelijke zorg (respijtzorg of logeren)

Ook een tijdelijke opname in het hospice behoort tot de mogelijkheden. Het kan zijn dat het geven van zorg aan een naast familielid in de terminale fase in de thuissituatie zwaar is of dat een korte pauze nodig is om op adem te komen. Dan kan IJsselOever de zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorger(s). We noemen dit binnen het hospice ook wel respijtzorg. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur van de opname. Hierbij geldt een maximum van twee weken. Verder moet het duidelijk zijn dat de gast na de opname weer naar huis, het ziekenhuis of het verpleeghuis terug kan gaan.

Nazorg

Ongeveer zes weken na het overlijden van een bewoner, wordt de familie een evaluatiegesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek is er gelegenheid om samen terug te kijken op de periode die de geliefde in ons hospice verbleef. Er is ruimte om ervaringen en gevoelens van rouw, gemis en verdriet te bespreken.

Herdenkingsbijeenkomst

Jaarlijks organiseert IJsselOever een herdenkingsbijeenkomst voor dierbaren van bewoners die in het afgelopen jaar in het hospice zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om zelf een bijdrage aan de samenkomst te leveren. Deze bijeenkomst wordt vaak als zeer troostrijk en waardevol ervaren.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?