Onze zorg

Onze zorg is niet gericht op genezing, maar op alles dat het leven nog zo aangenaam mogelijk kan maken. Er is aandacht voor lichamelijke klachten, gevoelens van angst en verdriet en vragen rondom leven en dood. Pijnbestrijding en comfort zijn daarbij van groot belang. Onze palliatieve terminale zorg is maatwerk en afgestemd op wat voor u belangrijk is. Er is een groot zorgteam van professionals en vrijwilligers bij ons hospice betrokken dat 24 uur per dag voor u klaar staat.

Eerste aanspreekpunt

De coördinatoren zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, geven leiding aan de vrijwilligers, houden het intakegesprek met u en geven u informatie over de palliatieve terminale zorg thuis of in het hospice.

Vrijwilligers

Het grootste deel van de zorg is in handen van een team goed opgeleide vrijwilligers. Zij ondersteunen u en uw naasten daar waar gewenst en dragen zorg voor de warme huiselijke sfeer in ons hospice. Zij doen hun bijzondere werk met liefde, kennis en kunde.

Verpleegkundigen

De professionele verpleegkundige zorg wordt gegeven door uw eigen thuiszorgorganisatie. Mocht u nog geen thuiszorg hebben ontvangen, dan zullen de coördinatoren een thuiszorgorganisatie voor u benaderen. Deze verpleegkundigen werken bij of Vierstroom of Zellingen en vormen een vast team binnen IJsselOever. Zij zijn geschoold in het geven van palliatieve terminale zorg. Overdag is uw verpleegkundige, net zoals in de thuissituatie, op afroep aanwezig. ’s Nachts is er van 23.00 tot 07.00 uur altijd een verpleegkundige in huis. De verpleegkundigen overleggen met de huisartsen over de medicatie en de nodige medische zorg aan u.

Huisarts

Woont u in de gemeente Capelle aan den IJssel, dan blijft uw eigen huisarts ook uw behandelaar in het hospice. Woont de eigen huisarts te ver buiten Capelle, dan zal de coördinator in overleg met u en uw eigen huisarts een passende huisarts in Capelle voor u zoeken.

Complementaire zorg op maat

Naast het geven van palliatieve zorg bieden we complementaire (aanvullende) zorg aan, zoals hand- en voetmassage, muziektherapie, uiterlijke verzorging en aromatherapie. Hiervoor hebben wij de nodige ervaring en deskundigheid in huis. We passen deze facetten van zorg uiteraard alleen toe als u dat wenst en als het bijdraagt aan uw welbevinden. Mocht het nodig zijn om andere professionele zorgverleners in te schakelen zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp dan zal, net zoals dat thuis gaat, contact met hen worden gezocht.

Tijdelijke zorg (respijtzorg of logeren)

Wordt het geven van zorg aan een naast familielid te zwaar of is er een korte adempauze nodig? Dan is een tijdelijke opname van iemand in terminale levensfase ook mogelijk in de hospice. We noemen dit binnen de hospice ook wel respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen van de mantelzorger(s). Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de duur van de opname. Hierbij is een maximum van twee weken en het moet duidelijk zijn dat de gast weer naar huis, het ziekenhuis of verpleeghuis terug kan gaan.

Nazorg

Ongeveer zes weken na het overlijden, wordt de familie een evaluatiegesprek aangeboden. In dit gesprek is er gelegenheid om samen terug te kijken op de periode die de geliefde in onze hospice verbleef. Er is ruimte om ervaringen en gevoelens van verdriet te bespreken.

Herdenkingsbijeenkomst

Jaarlijks organiseert ons hospice een herdenkingsbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om zelf een bijdrage aan de dienst te leveren. Deze bijeenkomst wordt vaak als zeer troostrijk en waardevol ervaren.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?