Steun het hospice IJsselOever financieel

Hospice IJsselOever kan niet zonder financiële steun. Daarvoor roepen wij u op om ons financieel te steunen. Met uw bijdrage maakt u het belangrijke werk van de hospice mogelijk. U kunt ook een legaat opnemen in uw testament. Niet onbelangrijk is de ANBI-status die we als ‘’stichting Vrienden van Hospice IJsselOever’’ hebben. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van bepaalde belastingvoordelen. Informatie over de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst. Indien u hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op via het e-mailadres penningmeester@vriendenijsseloever.nl.

Ons financieel steunen kan op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed.

U kunt uw bijdrage storten op rekening van stichting Vrienden van Hospice IJsselOever:
NL 94 RABO 0321032764

Heeft u meer vragen neem dan contact met ons op.

JAARREKENING 2019

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2019

JAARREKENING 2018

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2018

JAARREKENING 2017

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2017

Wilt u eens komen kijken in het hospice?