Vriend worden van het hospice IJsselOever

Hospice IJsselOever kan niet zonder financiële steun. Daarvoor roepen wij inwoners en bedrijven op om vriend te worden van het hospice. Met een vaste jaarlijkse bijdrage maakt u het belangrijke werk van de hospice mogelijk. U kunt ook een schenking of legaat meenemen in uw testament. Niet onbelangrijk is de ANBI-status die we als ‘’stichting Vrienden van Hospice IJsselOever’’ hebben. We zijn u zeer erkentelijk, en bedenk, iedereen gaat een keer dood. Informatie over onze ANBI status vindt u op de website van de belastingdienst.

Vriend worden kan op diverse manieren en iedere bijdrage is van harte welkom en wordt goed besteed.

U kunt uw bijdrage storten op rekening van stichting Vrienden van Hospice IJsselOever:
NL 94 RABO 0321032764

Voorwaarden:

Ik verplicht mij voor een deelname van het overeengekomen bedrag voor een periode van ten minste 3 jaren met het recht op verlenging voor nogmaals een periode van 3 jaren.

De stichting Hospice IJsselOever beschikt over de ANBI-status.

JAARREKENING 2019

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2019

JAARREKENING 2018

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2018

JAARREKENING 2017

Download hier de jaarrekening  Vrienden van Hospice 2017

Wilt u eens komen kijken in het hospice?