Skip to main content

Privacyverklaring

Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever, gevestigd aan Steenloperstraat 159/161, 2901 AP Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hospice IJsselOever, Steenloperstraat 159/161

2901 AP Capelle aan den IJssel

Tel.: 010 – 25 43 047/Tel: 06 – 54 75 14 62

Het bestuur van de vriendenstichting is de verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Zij zijn te bereiken via info@vriendenijsseloever.nl

 1. Verwerking persoonsgegevens

De stichting Vrienden van Hospice IJsselOever verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als donateur/sponsor aan het hospice verbonden bent. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De stichting Vrienden van Hospice IJsselOever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens blijven binnen Nederland.

Persoonsgegevens, worden bewaard gedurende de looptijd van de actie waarvoor u bent benaderd en waaraan u hebt deelgenomen. Na afloop van deze actie worden uw gegevens verwijderd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

De stichting Vrienden van Hospice IJsselOever verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De stichting Vrienden van Hospice IJsselOever blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Uw rechten

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen) hebben de volgende rechten:

 • het recht op informatie;
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie
 • het recht op gegevenswissing (vergetelheid);
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit);
 • het recht van bezwaar;
 • het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profilering;
 • eventuele toestemming die gegeven is kan worden ingetrokken.

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, neem contact op met ons.

 1. Klachten

Mocht u het ergens niet mee eens zijn of een klacht hebben verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met het bestuur info@vriendenijsseloever.nl om de situatie te bespreken. U heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?