Doelstelling

De stichting Vrienden van het Hospice IJsselOever heeft tot doel de fondsen te verwerven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken. Daar het hospice geen inkomsten heeft anders dan de vrijwillige bijdragen door instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren. De bestuursleden zijn allen onbezoldigd.

Informatie over onze ANBI status vindt u op de website van de belastingdienst.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?