Skip to main content

Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever

De stichting Vrienden van Hospice IJsselOever heeft tot doel de fondsen te werven die nodig zijn om de exploitatie van het hospice mogelijk te maken. Het hospice heeft namelijk geen andere inkomsten buiten de vrijwillige bijdragen die ontvangen worden van instellingen, organisaties, bedrijven en particulieren. De verworven gelden zijn dus nodig om de exploitatie van het hospice nu en in de toekomst mogelijk te maken.

De bestuursleden van de stichting Vrienden van IJsselOever zijn allen onbezoldigd.

De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze toekenning is alleen mogelijk als alle inkomsten uit giften en donaties komen en heeft een gunstig effect op de belastingheffing, zodat de donaties volledig ten goede komen aan het hospice.

Informatie over de ANBI-status vindt u op de website van de belastingdienst.

Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever
Website: www.hospiceijsseloever.nl
E-mail: info@vriendenijsseloever.nl
KvK nummer: 68836503
RSIN/fiscaal nummer: 857613261

Banknummer stichting Vrienden van Hospice IJsselOever: NL 94 RABO 0321032764

Wilt u eens komen kijken in het hospice?