Skip to main content

Veel gestelde vragen

Vragen over palliatieve terminale zorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die belangeloos wordt gegeven door partner, kinderen, familie, buren of vrienden. Ieder die regelmatig voor iemand met een ziekte of beperking zorgt, is een mantelzorger.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg die wordt verstrekt als er sprake is van een levensbedreigende ziekte waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Palliatieve zorg bestaat uit zorg die erop gericht is de laatste fase zo comfortabel mogelijk te maken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan pijnbestrijding, lichamelijke verzorging en/of psychische, pastorale of spirituele begeleiding.

Wat is terminale zorg?

Terminale zorg wordt gegeven in het laatste deel van de palliatieve fase, als de zorg intensiever wordt, de patiënt niet meer alleen kan zijn en het overlijden nabij is. In deze fase kan ook de hulp van IJsselOever Thuis ingeschakeld worden. We geven deze terminale zorg namelijk zowel bij u thuis als in het hospice.

Vragen over zorg in het hospice

Wat zijn de kosten voor verblijf in het hospice?

Uw zorgverzekeraar vergoedt hospicezorg als de levensverwachting minder dan drie maanden is. Daarnaast geldt een eigen bijdrage van 45 euro per dag voor de verblijfskosten in hospice IJsselOever. Steeds meer zorgverzekeringen hebben deze eigen bijdrage voor hospicezorg in een aanvullend pakket opgenomen. In dat geval krijgt u de eigen bijdrage (deels) terug. Op Zorgwijzer vindt u de vergoedingen vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende verzekering.

Per maaltijd kan er 1 naaste mee-eten tegen een kleine vergoeding. Voor ontbijt en lunch brengen wij 2,50 in rekening en voor de avondmaaltijd 7,50. U kunt ook uw eigen eten meenemen en bij ons verwarmen uiteraard.

Is de eigen bijdrage een probleem? Bespreek dit met ons, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Kan mijn eigen huisarts mij blijven volgen?

Het is heel wenselijk dat uw eigen huisarts u blijft volgen. Voor ons is het heel belangrijk dat de eigen huisarts de terminale zorg kan bieden. Dit wordt met u en uw huisarts besproken voorafgaand aan opname in ons hospice.  Mocht uw huisarts de zorg niet op zich kunnen nemen, dan zijn er huisartsen in Capelle aan den IJssel die dit willen doen.

Waarom spreken jullie van bewoners en niet van patiënten?

Ons hospice is een bijna-thuis-huis. In een huis verblijven bewoners en geen patiënten. Als we terminale zorg verlenen bij u aan huis, spreken we over cliënten.

Zijn er bezoektijden?

Er zijn geen bezoektijden, onze bewoners hebben de regie en bepalen wie zij willen ontvangen. Wel is het zo dat wij een woonhuis zijn met meerdere bewoners en dus rekening met elkaar willen houden.

Kan familie blijven slapen?

Er is geen aparte logeerkamer. Er is wel een logeerbed op de bewonerskamer aanwezig. Daarnaast kunnen we, indien gewenst, een koppelbed plaatsen aan het bed van de bewoner, zodat een dierbare náást de bewoner kan slapen.

Kan ik nog een sigaret roken?

In het hospice geldt een rookverbod. Op ons balkon kunt u wel roken.

Hoe gaat het met eten en drinken?

Heeft u trek in iets speciaals? Onze vrijwilligers zullen hun best doen om dit dan voor u te verzorgen. We hebben een ruime voorraad gerechten en we hebben een menukaart waar u van kunt kiezen. Uw familie kan, tegen een kleine vergoeding, blijven mee-eten.

Zijn er huisregels?

In principe zijn er geen huisregels. We vinden het wel belangrijk om de rust te bewaren, zodat iedereen zich thuis voelt.

Wat is respijtzorg, ook wel logeren genoemd?

Het is mogelijk om tijdelijk in ons hospice te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw partner een operatie moet ondergaan en daardoor even niet voor u kan zorgen of wanneer uw vaste mantelzorger een adempauze nodig heeft. U krijgt in het hospice de juiste verzorging, zodat u na een paar weken weer naar uw eigen huis kunt. De wijkverpleegkundige en huisarts komen tijdens de logeerperiode in het hospice bij u in plaats van bij u thuis. Voor deze zorgmogelijkheid (respijtzorg) is een palliatieve indicatie van de huisarts nodig.

Vragen over zorg bij u aan huis (thuisinzet van IJsselOever Thuis)

Ik wil graag thuis overlijden, kan dat?

Uit onderzoek blijkt dat de 68% van de mensen tijdens hun laatste dagen het liefst in de vertrouwde omgeving wil zijn en dat is meestal thuis. Met de hulp van medische en thuiszorgvoorzieningen en soms specialistische hulp, kan dat ook bijna altijd.

Informeer uw familie, huisarts en/of een thuiszorgorganisatie over uw wens en overleg met hen hoe dit gerealiseerd kan worden. Ook het mobiele palliatieve team (onderdeel van het Palliatieve Netwerk) kan ingeschakeld worden. Voor het vervangen en/of aanvullen van de mantelzorg kunt u daarnaast een beroep doen op IJsselOever Thuis.

Schroom niet, er kan vaak meer dan u denkt!

Wat kost de hulp van de IJsselOever Thuis?

De inzet van vrijwilligers van IJsselOever Thuis is gratis. Er is geen indicatie voor nodig. Iedereen kan de hulp aanvragen: cliënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts of ziekenhuis.

Hoe kan ik contact opnemen met IJsselOever Thuis?

U kunt ons bellen of mailen. Zie hiervoor de gegevens op de contactpagina van deze website.

Wanneer kan ik een beroep doen op een vrijwilliger?

De vrijwilligers kunnen worden ingezet van maandag tot en met zondag tussen 7.00 uur en 23.00 uur.

Komen jullie ook ’s nachts?

We komen niet ’s nachts. De hulp van IJsselOever Thuis wordt gegeven tussen 7.00 en 23.00 uur. Heeft u nachtzorg nodig, dan kunt dit overleggen met de thuiszorg.

Krijg ik steeds dezelfde vrijwilliger?

Daar streven wij wel naar. Maar heeft u meer dan twee dagdelen per week hulp nodig, dan komen er meer vrijwilligers. Elke vrijwilliger wordt maximaal twee dagdelen per week ingezet.

Mag ik de vrijwilliger iets geven?

Nee, dan brengt u hen in verlegenheid, omdat vrijwilligers niets mogen aannemen. Uiteraard mag u de stichting wel uw dank tonen. Donaties zijn van harte welkom! Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Steun ons’.

Zijn jullie van de thuiszorg?

Nee, IJsselOever Thuis maakt deel uit van Hospice IJsselOever, dat kosteloos vrijwilligershulp biedt (geen medische, verpleegkundige en huishoudelijke hulp). Indien nodig verricht de IJsselOever Thuis-vrijwilliger lichte verzorgende handelingen.

De thuiszorgorganisatie biedt professionele verpleegkundige, verzorgende en huishoudelijke hulp op basis van een indicatie.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?