Skip to main content

IJsselHospices Vertrouwenspersoon

In het kort is een vertrouwenspersoon iemand die medewerkers van IJsselHospices helpt bij problemen met ongewenste omgangsvormen c.q. grensoverschrijdend gedrag van anderen in de organisatie.
Hij neemt ten opzichte van organisatie en machtsverhoudingen een onafhankelijke positie in. Een vertrouwenspersoon luistert, adviseert en staat melders bij. Daarnaast helpt de vertrouwenspersoon bij het maken en behouden van een veilige werksituatie.

Meestal is er sprake van één melder die in de organisatie tegen een probleem met een andere persoon is aangelopen. Binnen dat kader van ongewenste omgangsvormen kunnen diverse kwesties aan de orde zijn zoals pestgedrag, bedreigingen, agressie, sexuele intimidatie of geweld.

De rol van de vertrouwenspersoon

Wanneer de vertrouwenspersoon benaderd wordt, mag de melder vanzelfsprekend rekenen op geheimhouding. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en een intern verschoningsrecht.
Indien medewerkers of vrijwilligers in vertrouwelijkheid en in alle rust over een situatie waarin zij zijn beland willen spreken, wordt geheimhouding conform het document “Uitgangspunten voor werkwijze vertrouwenspersoon IJsselHospices” geborgd.

De vertrouwenspersoon dient als klankbord en biedt ondersteuning en advies. Stel iemand gaat naar de vertrouwenspersoon en het komt tot een officiële melding. De vertrouwenspersoon gaat dat niet ‘fixen’ maar wijst de weg en ondersteunt. Degene die de melding doet, houdt te allen tijde zelf de regie.

Het bestuur van IJsselHospices heeft de heer Adri Reijm als vertrouwenspersoon aangesteld.

De kaders

  • Iedereen die bij de stichting is betrokken kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon, d.w.z. medewerkers, vrijwilligers en bestuur.
  • De vertrouwenspersoon voert de gesprekken niet op de locatie van het hospice, maar op een neutrale plaats.
  • De vertrouwenspersoon is zelf vrijwilliger bij de stichting, wordt niet bezoldigd en is niet bij personeelsbijeenkomsten aanwezig.
  • De vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de organisatie leert van incidenten die zich voordoen. Daartoe wordt een vertrouwelijk en geanonimiseerd jaarverslag voor het bestuur opgesteld.
  • De vertrouwenspersoon is voor een afspraak te benaderen
    telefonisch onder nummer 06 218 44 149 via mail: acreijm@planet.nl

Wilt u eens komen kijken in het hospice?