U ondersteunen in uw laatste levensfase dat is waar het bij IJsselOever om draait. Om uw lijden te verlichten en uw leven nog waarde en kwaliteit te geven, mag u van ons team alle aandacht verwachten. U bepaalt, ook in uw laatste levensfase. Dit is voor ons van het grootste belang. U kunt kiezen uit meerdere vormen van zorg in ons hospice.

Zo herkenbaar voor iedereen en daarom genieten we volop van het leven. Maar wanneer we de laatste levensfase ingaan is het goed om te weten dat er een plek is waar je in alle rust en onder goede begeleiding afscheid kunt nemen van familie en dierbaren. Een plek die als thuis voelt en waar iedereen welkom is. Hospice IJsselOever wil de best mogelijke zorg die thuis niet altijd gegeven kan worden en een respectvolle laatste levensfase bieden.

vrijwilligersmarkt_3_maart

Een beetje thuis

Hospice IJsselOever is gevestigd in de Roodborsttoren naast de Vijverhof en beschikt over vier kamers, ingericht als een ‘’bijna thuis-huis’’ voor een verblijf van vier bewoners.

Hospice IJsselOever is een huis waar mensen in hun laatste levensfase op hun eigen wijze hun leven kunnen afronden. Binnen hospice IJsselOever heeft de bewoner de regie. Het team van hospice IJsselOever biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. De omgeving is er een die een huiselijke sfeer uitstraalt. Alles wat binnen hospice IJsselOever gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsseloever

AANMELDEN BEWONER

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts. Na de aanvraag volgt een kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren…

Hospice IJsseloever

STEUN ONS

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsseloever

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselOever. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?