Skip to main content

Hospice IJsselOever is een huis van warmte en aandacht waar het draait om ondersteuning in de laatste levensfase. De zorg van ons team is erop gericht het lijden te verlichten en het leven waarde en kwaliteit te geven. De bewoner bepaalt, ook en juist in zijn laatste levensfase. Dat is voor ons van het grootste belang.

Hospice IJsselOever is een huis van warmte en aandacht waar het draait om ondersteuning in de laatste levensfase. De zorg van ons team is erop gericht het lijden te verlichten en het leven waarde en kwaliteit te geven. De bewoner bepaalt, ook en juist in zijn laatste levensfase. Dat is voor ons van het grootste belang.

vrijwilligersmarkt_3_maart

Zorg met liefde, kennis en kunde

Hospice IJsselOever is gevestigd in de Roodborsttoren naast De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Dit bijna-thuis-huis beschikt over vier eenpersoonskamers met een warme, huiselijke sfeer.

In IJsselOever kunnen mensen in de laatste levenfase het leven op geheel eigen wijze afronden. De bewoner heeft de regie. Het team van het hospice biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig. Alles in IJsselOever gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Hospice IJsseloever

AANMELDEN BEWONER

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Hospice IJsseloever

STEUN ONS

De Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever zamelt geld in voor ons hospice voor de dekking van het exploitatietekort, maar ook voor de aanschaf van noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen in het gebouw.

Hospice IJsseloever

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Je kunt allerlei redenen hebben om vrijwilliger te worden bij IJsselOever. Veel vrijwilligers hebben in hun eigen leven te maken gehad met verlies en sterven.

Hospice IJsseloever

Hospice

Als u weet dat u niet lang meer te leven hebt en het is niet mogelijk om thuis te sterven, dan kunt u terecht in ons hospice. In een huiselijke omgeving en een eigen kamer kunt u in alle rust deze laatste periode met uw naasten beleven. Uw bezoek is altijd welkom. En wil er iemand bij u blijven slapen, dan zetten we er gewoon een bed bij. U bepaalt hoe uw laatste levensfase verloopt, dat is voor ons een belangrijke waarde

Terminaal Thuis

Terminaal thuis

U bent ongeneeslijk ziek en blijft het liefste thuis, omringd door uw familie en vrienden. Als uw mantelzorgers in die intensieve periode van zorgen af en toe een rustpauze nodig hebben, dan hebben wij geschoolde zorgvrijwilligers die aan huis kunnen komen om de zorg over te nemen van uw mantelzorger.

IJsselOever logeren

Logeren

U heeft ervoor gekozen om uw laatste levensfase thuis door te brengen, te midden van uw naasten. Wanneer uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen, hebben we in ons hospice een logeerplek beschikbaar. U wordt dan een afgesproken periode liefdevol in het hospice verzorgd, zodat uw mantelzorger op adem kan komen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?