Aanmelden bewoner

Kennismaking en opname in ons hospice

Iedereen kan een plaats in ons hospice aanvragen: de toekomstige bewoner zelf, de familie, de thuiszorgorganisatie, de transferverpleegkundige of de behandelend arts.

Kennismakingsgesprek

Na de aanvraag volgt een kennismakingsgesprek met een van onze coördinatoren. De coördinator geeft aan de hand van een fotoboek en/of een rondleiding informatie over het reilen en zeilen van het hospice en de ondersteuningsmogelijkheden in de thuissituatie. De coördinator overlegt met huisarts en wijkverpleging over de opname. Onze coördinator beoordeelt of en wanneer plaatsing mogelijk is. In de regel kan opname binnen één tot enkele dagen plaatsvinden, mits een kamer beschikbaar is.

Specifieke wensen

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt de coördinator met u als toekomstige bewoner ook wat uw specifieke verlangens of wensen zijn. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Na opname in het hospice of de start van de ondersteuning thuis, fungeert de desbetreffende coördinator als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen.

Kosten voor het verblijf in ons hospice

Wij vragen aan onze bewoners een eigen bijdrage voor de kosten van de maaltijden en het gebruik van de kamer en de huishouding daarvan. Deze eigen bijdrage bedraagt minimaal 35 euro per dag. Bent u aanvullend verzekerd dan is deze bijdrage gelijk aan het dagbedrag dat uw zorgverzekeraar vergoedt en is dan mogelijk meer dan 35 euro. U kunt deze informatie opvragen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Er zijn geen kosten verbonden aan de inzet van zorgvrijwilligers thuis, al is een bijdrage natuurlijk altijd welkom.

Financiële situatie

Bent u niet aanvullend verzekerd en is de eigen bijdrage een te hoge drempel? Dan is de bijdrage afhankelijk van uw financiële situatie. U kunt dit tijdens het kennismakingsgesprek bespreken met de coördinator van het hospice.

AVG

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Hier kunt u onze Privacyverklaring lezen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via 06 – 20 98 51 51 of een mail te versturen naar info@hospiceijsseloever.nl.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?