IJsselOever Thuis

Onze hulp

De meeste mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving, meestal thuis, worden verzorgd en daar sterven. De partner, eventuele kinderen, familie en/of vrienden nemen als mantelzorgers vaak als vanzelfsprekend de verzorging op zich. De zorg die de vrijwilligers bij u thuis kunnen bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Voor naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare, maar zware taak. Vaak komen zij aan kleine, maar belangrijke of eigen dingen niet (meer) toe. De zorg aan huis wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers, die zijn er voor hulp in de laatste levensfase.

Wat kunt u van de vrijwilligers verwachten:

 • Tijd, aandacht en ondersteuning.
 • ‘Er zijn’ voor de zieke in de laatste levensfase en haar/zijn naasten.
 • Hulp bij lichte lichamelijke verzorging. Denk hierbij aan het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten.
 • Het desgewenst geven van emotionele steun.
 • Het eventueel geven van een hand- en voetmassage.
 • Het signaleren van veranderingen.

Hulpaanvraag

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden in uw geval zijn. U kunt rechtstreeks een beroep doen op ons, een verwijsbrief is niet noodzakelijk. We geven u graag meer informatie over wat de vrijwilligers van de terminale zorg voor u kunnen betekenen.

Iedereen kan hulp aanvragen: de cliënt zelf, familie, de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere betrokkenen. Een aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier, telefonisch of per mail bij een van onze coördinatoren.

 • Voor de aanvraag van onze hulp heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
 • Vaak kan de inzet van een vrijwilliger binnen 48 uur gerealiseerd worden.
 • Aan de hulp zijn voor u geen kosten verbonden.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk:

 • Na een aanmelding komt de IJsselOever Zorg aan Huis-coördinator bij u langs voor de intake en vertelt u wat Zorg aan Huis-hulp inhoudt.
 • U overlegt samen welke hulp nodig is, hoe vaak en op welke tijdstippen tussen 7 en 23 uur.
 • De coördinator benadert de vrijwilligers die het best passen in deze specifieke situatie.
 • Als er meer dan twee dagdelen per week hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet.
 • U en alle betrokken vrijwilligers krijgen een rooster waarop staat wanneer welke vrijwilliger komt.
 • Tijdens de inzet is er regelmatig contact met u als cliënt, mantelzorg(ers) en betrokken vrijwilligers.
 • Als de situatie wijzigt, wordt desgewenst de inzet daaraan aangepast.
 • De IJsselOever Zorg aan Huis-hulp wordt in principe maximaal drie maanden ingezet.

Kosten

IJsselOever Thuishulp is gratis. Er is geen indicatie voor nodig. Iedereen kan de hulp aanvragen: cliënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts, ziekenhuis enz.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?