IJsselOever Thuis

Inzet van onze hulp bij u thuis

De meeste mensen willen tijdens hun laatste dagen het liefst in de vertrouwde omgeving zijn en dat is meestal thuis. Met de hulp van medische en thuiszorgvoorzieningen en soms specialistische hulp, kan dat ook bijna altijd. De partner, eventuele kinderen, familie en/of vrienden nemen als mantelzorgers vaak als vanzelfsprekend de verzorging op zich.

Daarnaast is het mogelijk om hulp van IJsselOever Thuis in te schakelen. De zorg die deze vrijwilligers bij u thuis bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Voor de naasten is het zorgen voor een ongeneeslijk zieke een dankbare, maar zware taak. Vaak komen zij aan kleine, maar belangrijke of eigen dingen niet (meer) toe. De vrijwilligers van IJsselOever Thuis kunnen dan de zorg voor de zieke tijdelijk overnemen van de mantelzorger.

De zorg aan huis wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers.

Wat kunt u van de vrijwilligers verwachten?

 • Tijd, aandacht en ondersteuning.
 • De vrijwilligers willen ‘er-zijn’ voor de zieke in de laatste levensfase en voor haar/zijn naasten.
 • Hulp bij lichte lichamelijke verzorging. Denk hierbij aan het geven van hulp bij het eten en drinken, het begeleiden van de cliënt naar het toilet en het doen van kleine hand- en spandiensten.
 • Het desgewenst geven van emotionele steun.
 • Het eventueel geven van een hand- en/of voetmassage.
 • Het signaleren van veranderingen.

Hulpaanvraag

Neem gerust contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. U kunt rechtstreeks een beroep op ons doen. Een verwijsbrief is voor deze vorm van hulp niet noodzakelijk. We geven u graag meer informatie over wat de vrijwilligers van IJsselOever Thuis voor u kunnen betekenen.

Iedereen kan de hulp van IJsselOever Thuis aanvragen: de cliënt zelf, familie, de huisarts, de wijkverpleegkundige of andere betrokkenen. U kunt de hulp telefonisch of per mail aanvragen bij één van onze coördinatoren. Zie voor de gegevens de contactpagina van onze website.

 • Voor de aanvraag van de hulp van IJsselOever Thuis heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.
 • Vaak kan de inzet van een vrijwilliger binnen 48 uur gerealiseerd worden.
 • Aan de hulp van IJsselOever Thuis zijn geen kosten verbonden.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

 • Na een aanmelding komt de IJsselOever Thuis-coördinator bij u langs voor de intake en om aan te geven wat de hulp van IJsselOever Thuis inhoudt.
 • U overlegt samen welke hulp nodig is, hoe vaak en op welke tijdstippen tussen 7.00 en 23.00 uur.
 • De coördinator benadert de vrijwilliger(s) die het best passen in deze specifieke situatie.
 • Als er meer dan twee dagdelen per week hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet.
 • U en en de betrokken vrijwilligers krijgen een rooster waarop staat wanneer welke vrijwilliger komt.
 • Tijdens de inzet is er regelmatig contact met u als cliënt, met de mantelzorger(s) en met de betrokken vrijwilliger(s).
 • Als de situatie wijzigt, wordt desgewenst de inzet daaraan aangepast.
 • De hulp van IJsselOever Thuis wordt in principe maximaal drie maanden ingezet.

Kosten

De hulp van IJsselOever Thuis is gratis. Er is geen indicatie voor nodig. Iedereen kan de hulp aanvragen: cliënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts of ziekenhuis.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?