Kernwaarden van hospice IJsselOever

De kernwaarden binnen IJsselOever zijn: Liefde, kennis en kunde.

Liefde

Liefde betekent diepe acceptatie van en genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander, of eventueel zichzelf. Liefde voor de medemens staat centraal binnen IJsselThuis en IJsselOever. Belangeloos en genereus zetten we ons in voor bewoners en cliënten in hun palliatieve levensfase. We kijken om naar onze bewoners/onze cliënten en we voelen ons medeverantwoordelijk voor hun welzijn, ongeacht hun afkomst of religie.

We houden rekening met haar of zijn keuzes, we respecteren deze, ook al zijn ze anders dan de onze. We hebben respect voor haar of zijn autonomie, de eigen regie. Respect voor deze autonomie geeft onze bewoners de ruimte om innerlijke rust te vinden. Te durven en kunnen zijn wie zij of hij is. En vooral: om uiteindelijk te sterven op de manier zoals zij/ hij wenst en die passend is bij haar/zijn leven.

Kennis

Binnen IJsselThuis en IJsselOever bestaat er ‘kennis van zaken’, verstand van zaken, om de kwaliteit van leven en sterven zoveel mogelijk te ondersteunen. Het gaat uitsluitend om de bewoner (hospice)/ de cliënt (thuis) en diens welbevinden en niet om de vrijwilliger/verpleegkundige/coördinator.

‘Er zijn’ is het motto van de landelijke stichting Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg. Binnen IJsselThuis en IJsselOever betekent ‘er zijn’: er mogen, durven en kunnen zijn, ter ondersteuning van de bewoner en haar/zijn naasten, op een manier die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoner of cliënt. Onze kennis houden we bij door jaarlijks geschoold, nageschoold of bijgeschoold te worden.

Kunde

Binnen IJsselThuis en IJsselOever zijn we kundig en vaardig in het verzorgen van mensen in de palliatieve, terminale levensfase. We beschikken inmiddels over een jarenlange ervaring en zijn bekwaam in het adequaat uitvragen van de eventuele wensen van onze bewoners/cliënten. Intervisie is onderdeel van onze dagelijkse praktijk.

Onze kernwaarden in de eigen woorden van een aantal van onze vrijwilligers

Liefde betekent voor mij het openstaan voor de ander en vanuit het hart leven. Het begint met houden van jezelf en met mildheid en zachtheid handelen. In het hospice wil ik mijn liefde geven door middel van kleine dingen en vooral er te zijn op die momenten waarop het er toe doet. Niet alleen naar onze bewoners en cliënten, maar ook naar de overige vrijwilligers en coördinatoren.

Kennis betekent voor mij: Verstand van zaken hebben. Ik denk hierbij aan dingen als koffie zetten en wassen draaien. Gewoon de praktische zaken, maar ook weten wat het begrip empathie inhoudt, zodat je dit kunt gebruiken als dat aan de orde is. Kennis deel je, met je collega vrijwilligers, maar ook met coördinatoren.

Kunde is het inzetten van kennis en vaardigheden. Dat is iets wat je hele leven doorgaat!

Liefde je doet dit werk vanuit je hart, belangeloos, zonder er zelf beter van te worden. En dat doe je in de hoop de ander (wat) warmte te kunnen geven. Dit kan op 1001 manieren, momenten en gebieden. Cruciaal is dat je open ogen en oren en een open hart hebt. Voor mij is liefde hét uitgangspunt. Liefde = betrokkenheid.

Kennis en Kunde Door kennis groeit je kunde. Echter: naar mijn idee is het werk in een hospice een legpuzzel van minstens 1001 stukjes, dus voor je alle kennis verzameld hebt…. De introductiecursus voor vrijwilligers is een mooi startschot. De kennis moet nog groeien, dat gebeurt al doende, werkend met collega’s kun je veel leren. Maar het is wel je eigen puzzel. Je zult altijd je eigen accenten leggen, vanuit je eigen zijn. Kunde kan ook nog met vaardigheden te maken hebben. Die krijg je al doende onder de knie.

Niet ik, maar de ander staat centraal. Dat staat veelal haaks op wat je in de maatschappij tegenkomt. Als dat de grondtoon van je bestaan is, dan kan en mag het kleinste gebaar groot zijn.

Kennis Ik zie kennis als noodzakelijke tool om dit werk te kunnen doen, een basale randvoorwaarde.

Kunde Vaardigheden, er voor toegerust zijn, de mogelijkheden bezitten om kennis om te zetten in een liefdevol gebaar, een handreiking, een woord, in LIEFDE….

Liefde voor de medemens geeft mij de drive om dit werk te kunnen doen. De zorg die je mag geven in deze kwetsbare periode, is een vorm van praktische liefde.

Kennis De handvatten hebben om doelgericht en praktisch te kunnen werken. Weten wat belangrijk is om te doen óf om juist niet te doen. Weten hoe te reageren, afgestemd op de situatie.

Kunde De vaardigheden hebben om te kunnen helpen waar en wanneer nodig. Training gevolgd hebben om te weten wat te doen.

Kennis Weten dat. Opgedaan door opleidingen/coaching. Onze professionaliteit.

Kunde Weten hoe. Dit is de opgedane kennis in de praktijk. Het handelen, wat we daadwerkelijk ‘doen’ en wat je kunt ervaren/zien. Dat is wat ons als hospice uniek maakt.

Ik heb gekozen, bewust gekozen voor werkzaamheden in een hospice omdat ik ‘liefde‘ voor de mens voel, en omdat ik ook mijn kennis en kunde wil overdragen en/of doorgeven. Kennis en kunde zijn ruime begrippen en hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat ik eigenlijk nog zo weinig weet…Ik heb liefde over, dus….wat is er mooier indien nodig dit over te brengen op onze terminaal zieke medemens?

Liefde is…een glimlach als woorden niet nodig zijn..

Liefde is voor mij: aandacht hebben voor de bewoner/cliënt en zijn of haar naasten. Een arm om de schouder als dat nodig is.

Liefde is je openstellen voor de ander, zorgen en helpen waar kan of gewenst.

Kennis Weet hebben van. Theorie.

Kunde Kunnen helpen, hoe. Praktijk.

Een levensmotto voor mezelf: het hebben van kennis en kunde is nodig voor het werk in het hospice. Liefde is een kernwoord, voor mij betekent het toewijding.

Liefde betekent voor mij dat de bewoner de eigen regie houdt en dat ik als vrijwilliger daar liefdevol mee omga, door zijn/haar wensen te respecteren en die zoveel mogelijk te vervullen.

Wilt u eens komen kijken in het hospice?