Skip to main content

Verslag van een liefdevol interview met Beppie en Karin, twee thuisinzet vrijwilligers van hospice IJsselOever

By 19 november 2019Nieuws
thuisinzet vrijwilligers van hospice IJsselOever

Wanneer de laatste levensfase is aangebroken, wensen veel mensen thuis te sterven. Naast de wijkverpleegkundige die de medische handelingen en lichamelijke verzorging biedt, is er de mogelijkheid een paar uur per week maar ook meerdere dagdelen per week, een geschoolde en oprecht betrokken vrijwilliger uit te nodigen.

De thuisinzet vrijwilliger ondersteunt de zieke persoon, de mantelzorger en andere naasten. Dit doet zij of hij door in alle rust aanwezig Te Zijn. De mantelzorger krijgt daardoor ruimte om iets voor zichzelf te doen. Meer dan eens horen onze vrijwilligers dat alle betrokkenen het prettig vinden om met hen te praten, ook om juist over andere dingen te kunnen praten.
‘Het stervensproces is meestal al grotendeels doorgemaakt. Soms wil men juist mijn verhaal horen, dat verzet de gedachten en brengt andere gespreksstof. Dankbaar ben ik daaraan bij te mogen dragen,’ vertelt Beppie. Beppie ondersteunt sinds 2015 regelmatig een familie. Zij doet dat door één keer per week vier uur aanwezig te zijn. ‘Het is fijn te ervaren hoezeer we gewaardeerd worden, dat geeft veel voldoening, We hebben een fijne club thuisinzet vrijwilligers, het contact met de coördinator is erg prettig. Wanneer een familie is aangemeld, ontvangen we een appje in de groepsapp met de vraag of er iemand beschikbaar is voor een thuisinzet in Capelle of Krimpen voor een X-aantal uren/dagdelen per week. We zijn en voelen ons vrij om aan te geven niet iedere keer beschikbaar te zijn.’
‘Ik heb geen zorgachtergrond, dat vond ik de eerste paar keren spannend. De coördinator stelde me gerust dat dit helemaal geen probleem oplevert, juist niet. En zo blijkt het ook. Zorg- en medicatiehandelingen zijn toevertrouwd aan de wijkverpleegkundige en de arts. In huis is altijd een lijst aanwezig met belangrijke telefoonnummers, dat voelt fijn en veilig.’

De vrijwilligers krijgen een professionele introductiescholing. Door het jaar heen zijn er intervisiemomenten die als zeer waardevol ervaren worden. En niet te vergeten het jaarlijkse teamuitje en de kerstborrel!

Ook Karin vindt voldoening in het werk. ‘Je helpt er iemand mee. Het is vaak een geruststelling als je er bent. De behoefte van de patiënt is telkens weer leidend. Een kopje theezetten, de wijkverpleegkundige binnenlaten, helpen naar het toilet, samen TV kijken, voorlezen uit de krant, samen een mandala inkleuren. Het zijn de kleinste, eenvoudige dingen die hier van grote waarde zijn.’
Karin memoreert een jonge moeder die bedlegerig was. Om haar iets te doen te geven, stelde Karin voor om mandala’s te kleuren. Dat wilde mevrouw wel en haar zoon printte er meteen een paar uit. Er waren nog potloden in huis en mevrouw ging meteen aan de slag. ‘Dat is verbindend,’ zegt Karin. ‘Ik vind het fijn daaraan te mogen bijdragen en ondersteunen.’

Huishoudelijke taken doen de thuisinzet vrijwilligers in principe niet. ‘Wanneer ik de afwasmachine uitruim, verwacht de familie dat misschien ook van mijn collega. Maar in sommige gevallen doe ik dat wel hoor, dat voel je aan en je stemt telkens weer af op de familie.’
Een enkele keer maken Karin en Beppie een schrijnende situatie mee ‘wanneer iemand alleen is in deze situatie, zonder naasten of een buur.’
‘De eerste keer naar een nieuwe familie gaan, blijft spannend. De coördinator heeft al wel informatiegegeven over de omstandigheden en over de persoon. Maar zodra ik over de drempel stap, voelt het vaak meteen vertrouwd goed. Wat ik heel aandoenlijk vind, is te merken dat we verwacht worden. Hoewel de familie in een verdrietige situatie is, staat er voor ons vaak een schaaltje met koekjes klaar.’

Ben jij één van onze nieuwe collega’s? Kom naar de laagdrempelige inloopmiddag of bel met de enthousiaste coördinator: 06-20 98 51 51.
Mailen kan ook: info@hospiceijsseloever.nl.