Skip to main content

Symposium 30.05.2018 – Stichting Vrienden van hospice IJsselOever

By 3 juli 2018juni 3rd, 2019Nieuws

Op 30 mei 2018 organiseerde de Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever een symposium over palliatieve – en hospicezorg in de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel.

Als moderator/presentator trad op Wendy Hoogendijk; theatermaker (van oorsprong) uit Capelle. De muziek tijdens de inloop en in de pauze werd verzorgd door het combo van Volkert Bakker.

Voor de pauze spraken Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve- en hospicezorg van het UMC Utrecht en Frans Baar, specialist Ouderengeneeskunde en Palliatieve zorg. Saskia Teunissen sprak over de positie van de palliatieve patiënt en zijn/haar naasten. Zij wees er o.a. op dat palliatieve zorg eigenlijk al begint vanaf het moment dat een specialist aan de patiënt heeft gemeld dat er geen genezing meer mogelijk is. Dat betekent dat een patiënt wel twee jaar in aanmerking kan komen voor palliatieve zorg. Dus het gaat niet alleen om de “laatste twee weken”! Frans Baar legde de nadruk op de verschillende organisaties die palliatieve zorg (moeten) leveren. Hij vond met name dat de ziekenhuisspecialisten zich meer bewust mogen zijn van de ‘overdracht” van de patiënt naar de organisaties in de eerste lijn (m.n. huisarts, thuiszorg en hospice).

Na de pauze sprak Sonja Robben, directeur van IPSO; de landelijke brancheorganisatie van inloop- huizen voor oncologische patiënten. Zij benadrukte de steun die “uitbehandelde” patiënten kunnen krijgen van deskundigen en lotgenoten. Als laatste sprekers trad een viertal “lokale helden” in deze zorg op: Marie-José de Gier (oncologieverpleegkundige in het IJssellandziekenhuis), Babs Rikkelman (palliatieve specialist van thuiszorg De Zellingen) en Birgitta van Vlaanderen en Anita Akkermans ; beiden coördinator van Hospice IJsselOever. Zij vertelden over hun respectievelijke inbreng bij een gezamenlijke patiënte vanaf het moment van de (oncologische) diagnose in het ziekenhuis tot en met het verblijf in het hospice. Zij gaven een duidelijk beeld van de (noodzaak van) samenwerking tussen de verschillende organisaties in de eerste lijn.

In de pauze werd een cheque ter waarde van € 3.250,00 overhandigd door het bestuur van de Dorpskerk, de opbrengst is het resultaat van de bazaar die is gehouden. Door Monuta van Maurik Capelle werd aan het einde van het programma een cheque ter waarde van € 2.500,00 overhandigd aan de Vrienden van Hospice IJsselOever.