Skip to main content

Hospice IJsselOever in Capelle

By 28 juli 2017september 20th, 2017Nieuws

bron: IJssel en Lekstreek

Capelle – Sinds enige tijd is er sprake van dat voor Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel een Hospice wordt opgezet in Capelle. Wat zijn de achtergronden? Aad de Jong, voorheen huisarts in Capelle aan den IJssel en tevens bestuurslid van IJsselThuis, het hospice in Nieuwerkerk aan den IJssel, gaat in dit artikel in op het hoe en waarom.

Waarom een hospice?

In Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is al jaren grote behoefte aan een bijna-thuis- huis waar ernstig zieke mensen ongeacht hun achtergrond of overtuiging in alle rust hun leven waardevol kunnen afronden en kunnen sterven met goede zorg rondom hen.
In Nieuwerkerk aan den IJssel bestaat zo’n huis al meer dan 10 jaar. In de loop der jaren hebben ook veel Capellenaren de weg naar Hospice IJsselThuis gevonden maar geleidelijk bleek dat men te veel nee moest verkopen tegen aanvragen voor opname in IJsselThuis. Daarom heeft het bestuur van IJsselThuis gemeend om te proberen een eigen hospice in Capelle op te richten, voorlopig als dependance van IJsselThuis. Het grote voordeel was dat het nieuw op te richten hospice dan kon steunen op de kennis en ervaring van IJsselThuis en niet onbelangrijk de samenwerking van de al jaren bestaande organisatie Vrijwilligers Terminale Zorg VTZ in Capelle en Krimpen die terminale zorg bij mensen thuis levert. Het bleek dat dit voorstel op heel veel steun kon rekenen bij huisartsen in Capelle en Krimpen, thuiszorgorganisaties, het lokale IJsselland ziekenhuis, kerken, lokale verenigingen en de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel.

De Vijverhof

Natuurlijk was het grote ideaal om net als in Nieuwerkerk een mooi woonhuis te hebben met een tuin maar dit was om financieel technische redenen op dit moment niet haalbaar. Daarom was het bestuur van IJsselThuis bijzonder in haar nopjes over het voorstel van directie en bestuur van de Vijverhof om bij hen twee naast elkaar liggende vrijkomende appartementen te huren waardoor er eveneens vier cliënten kamers beschikbaar zouden kunnen zijn.

Wat is er nu nodig?

Twee zaken startkapitaal en vrijwilligers, dus geld en voldoende mensen die vrije tijd beschikbaar willen stellen om onze bewoners te vertroetelen. VTZ is bezig om de reeds bestaande groep vrijwilligers uit te breiden, maar zoekt nog altijd mensen die mee willen helpen op welke manier dan ook. Het kan ook iemand zijn die een goede klusser is of iemand die verstand heeft van IT, techniek of boekhouden.

Stichting

Na een prijsvraag binnen Capelle en Krimpen is er een naam gekozen voor het nieuwe hospice: IJsselOever. En zoals gezegd er is veel geld nodig om het plan te laten slagen. Een hospice kan niet zonder steun vanuit de gemeenschap. Daarom is er een speciale stichting opgericht die zich inzet voor fondswerving. Deze Stichting Vrienden van IJsselOever hopen op bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen.

Meer weten?

Voor meer informatie over het nieuwe hospice IJsselOever in Capelle aan den IJssel kun je contact opnemen met Peter Meulendijk via peter@cenp.eu of telefoonnummer 06 54751462 Bestuurslid PR en communicatie IJsselOever.

Helpen?

Aanmelden als vrijwilliger kan via telefoonnummer 0180 391306. Financiële bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL94 RABO 0321 0327 64 ten name van Vrienden van IJsselOever met vermelding: ten behoeve van oprichting hospice IJsselOever.