Skip to main content

Hospice IJsselOever, een “bijna thuis” huis in de palliatieve zorg

Bron: IJsselland magazine

In het vorige nummer van IJsselland Magazine werd al een artikel gewijd aan de Palliatieve Box. Een voorbeeld van een palliatieve voorziening is een hospice. Maar wat is een hospice en wat is Hospice IJsselOever en wat wil zij eigenlijk betekenen voor beide IJsselgemeenten Krimpen en Capelle aan den IJssel?

Wat is een hospice?

Kortgezegd is een hospice een huis waar mensen die aan hun levenseinde staan, ofwel terminaal zijn, terecht kunnen. Waar dag en nacht mensen in de buurt zijn voor alles waar een bewoner behoefte aan heeft. Een kopje koffie, een gesprek, een fotoalbum bekijken, kussen opschudden, hand vasthouden, voorlezen enzovoort. Eigenlijk, dat moet eerlijk worden gezegd, zou die zorg het beste thuis kunnen worden gegeven door de naaste familie. Dat is helaas niet altijd mogelijk, hoe graag die naasten dat ook zouden willen.

“Bijna thuis” situatie

Hospices proberen die thuissituatie zo goed mogelijk te benaderen met goed opgeleide vrijwilligers. Mensen met een warm hart voor de medemens. En natuurlijk zijn ook de naasten van harte welkom om voor de terminale bewoner te zorgen. Maar als die naasten daarnaast aandacht moeten geven aan andere dingen, dan staan de vrijwilligers van het hospice klaar. We spreken dan ook vaak van een “bijna thuis” situatie. Een huis met een paar kamers waar iemand in alle rust met liefde en aandacht wordt omringd.

Ervaring vanuit IJsselThuis

In het komende kwartaal hoopt het Hospice IJsselOever haar deuren te openen. Een mooi resultaat door intensieve samenwerking van verschillende partijen. Vanuit Hospice IJsselThuis in Nieuwerkerk aan den IJssel is het initiatief gestart, omdat daar steeds meer aanvragen binnenkwamen uit de regio Krimpen en Capelle. Er kon gebruik worden gemaakt van de ervaring van IJsselThuis en een gedegen vooronderzoek resulteerde in een positief besluit. Er werden twee Stichtingen opgericht. De ene om het Hospice op te zetten en de andere om geld in te zamelen. De twee werken uiteraard nauw samen.

Hospice afhankelijk van vrijwilligers en donaties

Het opzetten van een hospice kost veel geld en dat moet nagenoeg allemaal uit giften en donaties komen. Gelukkig hebben een aantal zeer gulle fondsen en particulieren gezorgd voor een vliegende start. Bestuursleden zijn allemaal onbezoldigd en het hospice drijft nagenoeg geheel op vrijwilligers. Beide stichtingen werken hard en krijgen gedegen steun vanuit beide gemeenten. In
het Comité van Aanbeveling zitten onder andere beide burgemeesters, Vroom en Oskam, maar ook voormalig minister-president Balkenende en mevrouw Boonstra, lid van de raad van Bestuur van Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en voormalig bestuurslid van het IJsselland Ziekenhuis. Een gezelschap dat zich vierkant achter het initiatief heeft geschaard.

IJsselOever voor iedereen

In feite kan iedereen, onafhankelijk van levensovertuiging, geaardheid, herkomst of financiële draagkracht, straks in het hospice terecht, indien daarvoor door een arts een indicatie voor is afgegeven en er plaats beschikbaar is. Een gezegde dat we graag gebruiken luidt: ‘We kunnen u niet beter maken, maar we kunnen wel proberen om u zich beter te laten voelen.’

Vooralsnog gaan wij voor het Hospice IJsselOever ruimte huren in de M.Toren aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel. De naam is naar voren gekomen uit een oproep in het blad IJssel- en Lekstreek. Het symboliseert beide rivieroevers,
Krimpen en Capelle. We kijken vanaf beide oevers naar het water dat stroomt naar de ruimte van de zee, zoals het leven ook eindigt in het universum.

Laat een reactie achter