Skip to main content

Er wordt hard gewerkt aan Hospice IJsselOever

By 11 augustus 2017september 20th, 2017Nieuws

bron: IJssel & Lekstreek

Capelle/Krimpen – Eerder gaf Aad de Jong, voormalig huisarts in Capelle aan den IJssel al achtergronden hoe men gekomen is tot de oprichting van een hospice voor Krimpen en Capelle aan den IJssel. De komende tijd gaan we in gesprek met de voorzitters van de Stichting Hospice IJsselOever, en de Stichting Vrienden van IJsselOever, George Henkens en Peter Aalstein. Dit is het eerste deel van dat gesprek.

Hoe gaat het met de ontwikkelingen rond IJsselOever?

George: “Er wordt door beide besturen in deze vakantieperiode stug doorgewerkt aan allerlei zaken die niet zo opvallen. Ondanks het enthousiasme moet je voortdurend rekening houden met allerlei formaliteiten en regels waaraan je moet voldoen. Statuten, inschrijving kamer van koophandel, registratie ANBI, vrijwilligers, financiën en ga zo maar door. Daarnaast wordt de aanschaf van allerlei voorzieningen en inrichting voorbereid.”

Peter: “Vaak zou je wat sneller willen maar dat is lastig. Je kunt niet met stap drie beginnen als de stappen één en twee nog niet zijn gezet. Ik ben enthousiast en vind IJsselOever een goed initiatief.”

Hoe komt zo’n initiatief voor een hospice tot stand en hoe raak je daarin verzeild?

George: “Zo’n initiatief komt geleidelijk tot stand. Het is niet zoiets als: ‘laten we eens een hospice beginnen’, zo simpel ligt het niet. Een hospice vindt haar oorsprong in een maatschappelijke vraag. Mensen die terminaal zijn vragen voortdurend zorg en aandacht. Vaak zelfs 24 uur per dag. Zorg die door familie niet altijd kan worden gegeven of liever gezegd, niet volledig kan worden gegeven. Een hospice kan dat met inzet van goed opgeleide vrijwilligers wel. Zo zijn hospices ontstaan. Ik meen dat Aad de Jong, voormalig huisarts daar al het nodige over heeft gezegd in uw blad. We hebben in deze regio onder andere een hospice in Nieuwerkerk aan den IJssel, bekend als IJsselThuis. Ik ben voorzitter van de Stichting die dat hospice (met een capaciteit voor 4 bewoners) exploiteert. Nu blijkt IJsselThuis regelmatig “nee” te moeten verkopen vanwege te weinig plaatsen. Je kunt dan gaan uitbreiden maar dat heeft ook de nodige nadelige consequenties. IJsselThuis heeft vervolgens geconstateerd dat een flink deel van de bewoners afkomstig is uit Capelle aan den IJssel. En zo kwam eigenlijk al pratend de gedachte boven om te kijken of het niet mogelijk zou zijn om een hospice in Capelle op te zetten. Die mogelijkheid is verder onderzocht en resulteerde in de conclusie dat het een goede zaak zou zijn om voor Capelle- en Krimpen aan den IJssel een hospice te starten in Capelle aan den IJssel. Voorlopig als een dependance van IJsselThuis echter wel met een eigen Stichtingsbestuur en zodanig dat het over een tijdje volledig zelfstandig verder kan.

Peter: “Je moet je dat zo voorstellen dat de personen die het bestuur van IJsselThuis vormen ook het bestuur van IJsselOever vormen. We kunnen dan als IJsselOever enorm veel profijt hebben van de kennis en ervaring van IJsselThuis.”

Het vervolg van het gesprek lezen jullie over twee weken.

Meer weten?

Voor meer informatie over het nieuwe hospice IJsselOever in Capelle aan den IJssel kun je contact opnemen met Peter Meulendijk via peter@cenp.eu of telefoonnummer 06 54751462 Bestuurslid PR en communicatie IJsselOever.

Helpen?

Aanmelden als vrijwilliger kan via telefoonnummer 0180 391306. Financiële bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer NL94 RABO 0321 0327 64 ten name van Vrienden van IJsselOever met vermelding: ten behoeve van oprichting hospice IJsselOever.