Skip to main content

Donatie Initiatief voor de bouw van een keuken in Hospice IJsselOever

By 1 augustus 2017september 20th, 2017Nieuws

bron: Maak Capelle

Initiatiefomschrijving

In Nieuwerkerk is er het Hospice IJsselThuis. Het blijkt dat de bewoners uit Capelle en Krimpen massaal kiezen om daar opgenomen te willen worden omdat er in Capelle geen Hospice is. Het afgelopen anderhalfjaar heeft het bestuur van Hospice IJsselThuis uit Nieuwerkerk een groep geformeerd die met veel organisaties in de regio heeft gesproken. (van gemeente, kerken, vrijwilligersorganisaties, thuiszorgorganisaties etc.)

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een Hospice zeer wenselijk is in de gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar een mooi huis met tuin maar dit lukt op korte termijn niet. Vandaar dat met alle betrokkenen is afgesproken dat het bestuur Hospice IJsselThuis een dependance gaat opzetten in Capelle voor ongeveer anderhalf jaar (wij gaan de ruimte huren in de Woontoren van de Vijverhof, Middelwatering). In de tussentijd gaan wij in samenwerking met beide gemeentebesturen op zoek naar een geschikte ruimte en krijgt het Hospice een eigen bestuur.

Inmiddels zijn wij gestart met het werven en opleiden van vrijwilligers, is er een werkgroep opgericht, zijn de fondsen aangeschreven en is het informeren van de burgers van start gegaan. Per 1 oktober willen wij de deuren openen met 60 vrijwilligers om onze cliënten te verwelkomen.

Wij hebben voor het Hospice een keuken nodig, kosten zijn € 10.000 (er zijn offertes). En zou het niet fantastisch zijn als burgers en organisaties dit bedrag zouden kunnen opbrengen. Vrijwilligers gaan elke dag koken voor de vier bezoekers die worden opgenomen.
Wij zijn naast donaties ook op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning van de cliënten in de hospice. Geïnteresseerden die ons kunnen helpen met diverse hand- en spandiensten, zijn ook van harte welkom!

Het bestuur van de stichting zet zich op geheel vrijwillige basis in.
Op de foto die gemaakt is door Kees Grandia, staat de ruimte die wordt opgeknapt.

Voor wie

Ouderen in de terminale fase van hun leven en bijzondere aandacht voor hun naasten.

Omschrijving van de plek

Gebouw de Vijverhof

Begroting

Aantal Prijs p/s Omschrijving
1 € 10 000,00 Keuken

Vrijwilligers nodig voor

Ondersteuning van cliënten in de hospice. Ook voor diverse hand- en spandiensten.

Wilt u een donatie doen?

Klik dan hier.

Laat een reactie achter