Wat is een hospice eigenlijk

Een hospice is een plaats waarin mensen verblijven die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Het is een plek waar het leven op eigen wijze kan worden afgerond. De bewoner kan er samenzijn met haar/zijn familie – of juist alleen, als dat liever gewenst is.

Binnen hospice IJsselOever zijn de medewerkers en vrijwilligers beschikbaar, maar altijd discreet en nooit op de voorgrond tredend.
“Wij kunnen je niet beter maken, maar er wel voor zorgen dat je je iets beter voelt” is een belangrijke leidraad in ons handelen.
Alles wat binnen hospice IJsselOever gebeurt, gebeurt met liefde, kennis en kunde.

Download onze brochure:

Wilt u eens komen kijken in het hospice?